Google Plus-verkeer is vorige week met 1269% gestegen

974
Byron Crawford
Google Plus-verkeer is vorige week met 1269% gestegen

Nieuwe gegevens van Experian Hitwise laten een dramatische toename van het verkeer gedurende de week zien sinds de service voor iedereen opengesteld is. Het bezoek aan Google Plus is vorige week met 1269% gestegen. De site ontving 15 miljoen Amerikaanse bezoeken, tegen 1,1 miljoen de week ervoor. Google Plus ging van de 54e plaats in de categorie Sociale netwerken en forums van Hitwise naar de 8e plaats in slechts één week tijd.

Dat is ook niet al het verkeer. Deze statistieken omvatten geen mobiele gebruikers of bezoeken van de alomtegenwoordige zwarte Google-werkbalk. Uit de gegevens blijkt nog steeds dat Google Plus onevenredig veel "influencers" en "early adopters" bevat in vergelijking met andere sociale netwerken, maar het verwijderen van uitnodigingen lijkt een vliegende start te hebben gemaakt voor bezoeken aan de dienst. Volgens de schattingen van Paul Allen, die in het verleden op schema lagen, heeft Google Plus momenteel ongeveer 43 miljoen gebruikers.


Niemand heeft nog op dit artikel gereageerd.